© 2009   M.G. Hillebrand
Algemene voorwaarden

Loopbaanoriëntatie

Procedure

 • Intakegesprek
  • Tijdens dit gesprek zal de psycholoog samen met cliënt de levensloop in kaart brengen. Hierbij wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling, gemaakte keuzes, kwaliteiten en valkuilen van de cliënt. Uiteraard komen ook de behoefte en verwachtingen van de cliënt aan de orde.
 • Testdag
  • Gedurende de gehele dag worden er verschillende tests afgenomen. Na iedere test geeft de psycholoog feedback waardoor er samen met de cliënt nieuwe inzichten kunnen ontstaan. Aan de hand hiervan wordt er bepaald welke volgende test er afgenomen zal worden. Op deze manier krijgt de client een op maat gemaakte testdag.
   Standaard worden de volgende tests afgenomen:
   • Intelligentietest;
   • Beroepskeuzetest;
   • Werkhoudingtest;
   • Persoonlijkheidstest;
   • Mentale weerbaarheidtest;

   Afhankelijk van de uitkomsten van de tests kan de psycholoog er voor kiezen aanvullende tests af te nemen zoals een test voor: leiderschapsstijl, copingsstrategieën, sociale vaardigheden en - angst.
   Aan het einde van de dag vindt er een evaluatie van de testdag plaats, met een voorlopig advies.
 • Eindgesprek
  • Na enkele dagen zullen het geschreven rapport en de concrete adviezen besproken worden met cliënt.

Indien de klant het wenst of de psycholoog het adviseert kunnen er daarna nog vervolggesprekken en/of een training plaatsvinden. Deze zullen apart gedeclareerd worden.Loopbaanoriëntatie
‹‹‹ meer info